Franczyza

Franczyza

Franczyza

Franczyza to jedna z form współpracy między dwoma podmiotami. Firma oferuje prawa do swojej marki osobie trzeciej. Zostaje podpisana specjalna umowa, która określa jaką kwotę należy zapłacić by móc korzystać z logo firmy, następnie przekazanie technologii oraz zasad, jakie musi spełniać franczyzobiorca by móc korzystać z praw do sprzedaży produktu i praw handlowych nazwy. Chodzi o to by nie zepsuć marki, stąd franczyzobiorca ma obowiązek prowadzić działalność zgodnie z zamysłem producenta. To dość powszechny sposób współpracy. Jedna i druga strona umowy ponosi odpowiedzialność i ryzyko wynikające z podpisanej umowy. To franczyzobiorcy zależy jak produkt zostanie przyjęty na lokalnym rynku i jak będzie się sprzedawał. Franczyzodawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa powinna być tak skonstruowana by nierzetelny franczyzobiorca nie mógł zbyt długo szargać wizerunku firmy.

Artykuł dzięki: