Podział działek. Jakie zadania stoją przed geodetą?

Jesteś właścicielem ziemi, którą chcesz sprzedać pod zabudowę mieszkaniową? Pomocny w realizacji tego planu będzie