Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Jesteś właścicielem ziemi, którą chcesz sprzedać pod zabudowę mieszkaniową? Pomocny w realizacji tego planu będzie sprawdzony geodeta. Pomoże w podziale nieruchomości i ustaleniu przebiegu nowych granic działek.

Podział gruntu – wizyta w urzędzie

Jeżeli chcesz podzielić posiadany grunt na mniejsze działki musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Wszystko zależy od tego czy nieruchomość znajduje się na obszarze miejskim, czy wiejskim. By złożyć taki dokument niezbędny jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który także pobiera się w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli urząd wyda opinię pozytywną, do pracy przystępuje geodeta.

Rola geodety w podziale nieruchomości

Zadaniem geodety jest dokładny podział działki. W tym celu dokonywane są pomiary geodezyjne. Dzięki nim posiadaną nieruchomość można rozparcelować na kilka mniejszych gruntów. Sprawdzony geodeta po wytyczeniu nowych granic działek ma obowiązek przekazania projektu do wglądu właścicielowi dzielonego gruntu, a także właścicielom sąsiednich posesji. Muszą oni wyrazić zgodę na taki układ nieruchomości. Kolejny etap to przygotowanie protokołu z przyjęcia nowych granic. Sprawdzony geodeta następnie opracowuje projekt zasadniczy, w jakim zawiera się informacje dotyczące dzielonej nieruchomości oraz planowane rezultaty podziału.

Prace w terenie

Po przedstawieniu projektu zasadniczego w urzędzie i otrzymaniu pozytywnej opinii sprawdzony geodeta rozpoczyna pracę w terenie. Do jego zadań należy wytyczenie granic, oznaczenie ich fizycznie za pomocą słupków lub kamieni granicznych i uwzględnienie ich na mapie.

Wpis do księgi wieczystej

Cały proces kończy się w momencie, kiedy właściciel podzielonego już gruntu otrzymuje z urzędu kompletną dokumentację dotyczącą nieruchomości. Wśród dokumentów powinny znaleźć się: decyzja urzędu, spis zmian dotyczących gruntu opracowany przez geodetę oraz nowa mapa podziału. Dzięki tym materiałom można wnioskować o nowy wpis w księdze wieczystej.

Usługi geodezyjne w konkurencyjnej cenie

Usługi geodezyjne na terenie województwa małopolskiego świadczy HiLevel. Zachęcamy do skorzystania z oferty sprawdzonego geodety Zakopane – HiLevel Geodezja. Firma oferuje konkurencyjne ceny uzależnione od rodzaju opracowania, obszaru i zakresu prac.

Post Author: Mirek