Site Loader

Zawód geodety obejmuje wiele różnych funkcji w zależności od warunków, w jakich jest wykonywany.

Wszystkie prace wiążą się z wysoką precyzją precyzją opisuje właściwości miejskiego krajobrazu w celu określenia ich granic. W swojej pracy wykorzystuje bardzo precyzyjne narzędzia, takie jak teodolit, laser, czy system lokalizacji GPS. Głównym zadanie geodety jest wykonywanie pomiarów które następnie będą odwzorowanie na planach. Na podstawie jego pomiarów wykonywane są mapy na różnego rodzaju potrzeby. Mogą być to mapy dla budownictwa, pomiar wielkości i granic działki, ale także wyznaczenie położenia przebiegu rur, czy linii wysokiego napięcia. Jego praca odbywa się przy wykorzystaniu instrumentów pomiarowych do określenia fizycznych i prawnych granic działki lub specyficznych cech działki lub elementów krajobrazu miejskiego. Jego zadaniem jest także dokładne planowanie położenia całej infrastruktury drogowej i kolejowej. Na podstawie utworzonych planów mogą być podejmowane różnego rodzaju decyzje związane zagospodarowaniem terenu. Geodeta musi posiadać określone umiejętności w ramach wykonywanego zawodu. Na przykład musi mieć wrodzony zmysł obserwacji i wyobraźni przestrzennej. Rzeczywiście, nic nie powinno umknąć jego uwadze, kiedy dokonuje obserwacji i pomiarów. Geodeta musi również mieć dobry wzrok i musi umieć orientować się w trzech wymiarach. Zakres obowiązków wiąże się z pracą w różnych, a czasem niesprzyjających warunkach.

Wielu geodetów specjalizuje się w określonych dziedzinach.

Przykładowo może pracować przy wytyczaniu przebiegu dróg, jak również całej infrastruktury drogowej, skrzyżowań, zjazdów czy parkingów. Mogą to być także geodeci którzy specjalizują się w wytyczaniu tuneli kolejowych i drogowych. Często potrzebne jest duże doświadczenie w tego rodzaju specjalistycznych pracach. Kiedy potrzebujemy tego rodzaju usług powinniśmy znaleźć firmę taką jak biuro geodezyjne Kraków – HiLevel. Znajdziemy tam wielu doświadczonych specjalistów którzy będą mogli wykonać różnego rodzaju usługi których potrzebujemy.

Post Author: Mirek