Obfite plony zbóż

Jeśli chcemy mieć obfite plony zboża to jak mamy to zrobić? Oczywiście trzeba będzie nawozić