Site Loader

Dłużnik który ma problemy z płatnościami musi być świadom tego iż wierzyciele mogą przekazać sprawę do sądu wówczas sąd może wydać tytuł wykonawczy czyli podstawę do działania komornika.

Wówczas bardzo często następuje zajęcie konta bankowego dłużnika czy też części wynagrodzenia. Mogą być zajęte także emerytury oraz renty, jednak do określonej kwoty, dłużnik powinien otrzymywać pewne minimum pozwalające mu na życie.

Co może zrobić wierzyciel aby odzyskać dług?

Co może zając komornik na poczet długów?

Wierzyciel który uzyskuje w sądzie tytuł wykonawczy może przekazać sprawę komornikowi, wówczas poszukuje komornika który jest odpowiedni dla Sądu Rejonowego gdzie zamieszkuje dłużnik. Następnie komornik poszukuje informacji na temat majątku dłużnika, określa w jaki sposób może zająć ruchomości lub też nieruchomości czy też środki finansowe na pokrycie długów. Komornik musi poinformować dłużnika osobiście lub też listownie o prowadzonych działaniach komorniczych. W przypadku zajęcia konta bankowego zajęte są nie tylko bieżące środki znajdujące się na koncie ale również przyszłe wpływy, przykładowo wynagrodzenie. W tym przypadku wszystkie konta należące do dłużnika podlegają windykacji, jeżeli znajduje się na nich wystarczająca kwota do pokrycia długu wówczas zostaną po pewnym czasie odblokowane.

W przypadku jeżeli dłużnikiem jest jedno z małżonków w przypadku gdy istnieje wspólność majątkowa wówczas zajęte są konta obojga małżonków, jednak w przypadku zajęcia wynagrodzenia może ono wynosić 50%. Przypadku jeżeli są długi alimentacyjne komornik może zająć 60% wynagrodzenia dłużnika. Wolna od zajęcia jest jedynie płaca minimalna która ustalona jest w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo komornik nie może zająć świadczeń socjalnych, zasiłków.

Osoby które chcą odzyskać swoje pieniądze, a droga polubowna się nie sprawdza, wówczas występują do sądu. Sąd wówczas może wydać klauzulę wykonalności która jest podstawą do działania dla komornika. Wierzyciel powinien znaleźć wówczas odpowiedniego komornika dla miejsca zamieszkania dłużnika może być to komornik warszawa, dodatkowo w warszawie istnieje także podział na dzielnice, dlatego należy znaleźć odpowiedniego komornika który działa przy odpowiednim Sądzie Rejonowym.

Post Author: Mirek