Złóż życzenia osobie jaka przechodzi na emeryturę?

Ktoś z twoich bliskich lub znajomych przechodzi w niedługim czasie na emeryturę? Jesteś przy tym