Pokonanie alkoholizmu przy pomocy zawodowców

W naszym społeczeństwie istnieją pewne stereotypy. Do jednych z nich należy zaliczyć ten który mówi