Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Po inwazji Armii Radzieckiej na kilka krajów europejskich podczas drugiej wojny światowej systematycznie następował masowy terror, aresztowania, deportacje i zabójstwa.

Wśród krajów najbardziej dotkniętych komunistycznym reżimem była Polska, która szacunkowo szacunkowo poniosła 440 000 ofiar w 1939 roku, w tym zabójstwo polskich oficerów jeńców wojennych w Katyniu w 1940 roku.

Komunizm odcisnął swoje piętno na wielu europejskich krajach

Skarb Państwa wypłaca odszkodowanie dla osób represjonowanych

Najbardziej brutalne zbrodnie reżimów komunistycznych, takie jak masowe mordy i ludobójstwo, tortury, niewolnicza praca i inne formy masowego, fizycznego terroru, trwały w Związku Radzieckim i w mniejszym stopniu w innych krajach europejskich aż do śmierci Stalina. Od połowy lat pięćdziesiątych terror w europejskich krajach komunistycznych znacznie się zmniejszył, ale nadal selektywnie prześladowano różne grupy i osoby. Obejmowało to nadzór policyjny, aresztowania, kary więzienia, grzywny, przymusowe leczenie psychiatryczne, wcielanie do wojska, różne ograniczenia swobody przemieszczania się, dyskryminację zatrudnienia, często prowadzącą do ubóstwa i wykluczenia zawodowego, publiczne poniżanie i pomówienia. Za takie bezprawne działania przysługują odszkodowania dla osób represjonowanych, które zostają przyznane od Skarbu Państwa.

Poststalinowskie europejskie reżimy komunistyczne wykorzystały powszechny strach przed potencjalnymi prześladowaniami, dobrze obecny w zbiorowej pamięci. Jednak w dłuższej perspektywie pamięć o minionych okropnościach stopniowo słabnie, mając mniejszy wpływ na młode pokolenia. Jednak nawet w tych stosunkowo spokojnych okresach władze komunistyczne były w stanie w razie potrzeby uciekać się do masowej przemocy, o czym świadczą wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku, w Czechosłowacji w 1968 roku, czy w Polsce w 1956, 1968, 1970 i 1981 roku. Poszkodowanym przysługują odszkodowania dla osób represjonowanych za działania na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Aby uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych należy otrzymać unieważnienie orzeczeń za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, jest to tak zwana ustawa lutowa.

Post Author: Mirek