Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi to proces odgrywający niezwykle istotną rolę w różnych małych, średnich i dużych firmach, które zatrudniają pracowników, niezależnie od reprezentowanej branży.

Bardzo ważnym etapem zarządzania jest rekrutacja personelu na poszczególne stanowiska. W procesie tym można korzystać z wielu przydatnych narzędzi i testów pozwalających na ocenę kandydatów. Do grona tych rozwiązań można zaliczać testy osobowości, psychologiczne oraz wiele innych rodzajów testów ułatwiających ocenę danych osób.

Testy osobowości i inne testy dla kandydatów na pracowników

Rodzaje testów wykorzystywanych w procesach rekrutacji

Testy psychologiczne umożliwiają zbadanie kompetencji i predyspozycji zawodowych konkretnych osób. Są one przygotowywane przez doradców zawodowych i psychologów. Ich rezultaty mogą powiedzieć bardzo wiele na temat kandydatów. Wyróżniamy poniższe typy testów:

Testy kompetencji – umożliwiają ocenę kandydatów pod kątem predyspozycji do pracy na danym stanowisku. Dzięki rozwiązywaniu takich testów, pracownicy mają możliwość poznania swoich wrodzonych zdolności oraz silnych obszarów, które mają szansę na dalsze doskonalenie. Przy pomocy tych testów można odkrywać nowe talenty oraz planować ścieżki dalszego rozwoju.
Testy osobowości – dzięki tym testom można poznać osobowość kandydata i porównać ją z profilem stanowiska pracy. Można więc szybko i łatwo ocenić czy dana osoba nadaje się do wykonywania konkretnej pracy biorąc pod uwagę jej profil osobowości.
Testy rekrutacyjne – badania te pozwalają na ocenę inteligencji, zdolności analitycznych, myślenia abstrakcyjnego, zdolności rozwiązywania problemów czy też predyspozycji do szybkiego uczenia się. W ten sposób można poznać cechy kandydata, które są istotne w pracy na określonym stanowisku.

Wiele przydatnych testów i narzędzi jest dostępnych w Internecie, na przykład na stronie https://hr24.com.pl/. Testy można przeprowadzać korzystając z usług doradców zawodowych i psychologów, ale oprócz tego dostępne są praktyczne aplikacje internetowe, dzięki którym wspomniane testy można organizować samodzielnie.

Post Author: Mirek