Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Istnieje wiele sposobów odzyskiwania pieniędzy od dłużników.

Ostatecznym rozwiązaniem jest egzekucja prowadzona przez komornika. Konieczne jest jednak uzyskanie tytułu wykonawczego nadawanego przez sąd. Tytuł ten należy złożyć u komornika razem z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek i wszelkie inne niezbędne dokumenty można składać osobiście w kancelarii komornika lub drogą listowną.

Co warto wiedzieć o komornikach?

Komornik to funkcjonariusz publiczny zajmujący się wykonywaniem czynności z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. Większość takich działań komornik wykonuje osobiście, ale część z nich może zostać powierzona asesorom komorniczym. W ramach swoich obowiązków komornik wykonuje orzeczenia sądowe z tytułami wykonawczymi oraz tytuły egzekucyjne bez tytułów wykonawczych. Dodatkowo osoba taka zajmuje się spisywaniem inwentarza czy też zabezpiecza spadek.

Każdy komornik posiada swój rewir, w którym jego działalność jest nadzorowana przez właściwy sąd rejonowy. Można jednak wybierać komorników z innych rewirów. Wyjątkami od tej reguły są sytuacje, takie jak:

egzekucja z nieruchomości i wydanie nieruchomości,
wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
opróżnianie pomieszczeń i lokali mieszkalnych z przedmiotów lub osób,

Odzyskiwanie pieniędzy za pośrednictwem komornika

Co może zająć komornik?

Komornik, taki jak na przykład http://www.komornik-bielan.pl/ ma możliwość odzyskiwania zadłużenia na wiele sposobów. Między innymi może on zajmować ruchomości, nieruchomości, rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, wierzytelności czy też różne prawa majątkowe (udziały w spółkach, itp.).

Jeśli chodzi o odzyskiwanie długów to komornik ma obowiązek zrobienia tego w sposób, który jest najmniej uciążliwy dla dłużnika. Warto zaznaczyć, że chęć odzyskania długu z nieruchomości należy uwzględnić we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Komornik nie ma prawa do zajmowania odzieży, pościeli, zapasów żywności i opału na okres jednego miesiąca, narzędzi i przedmiotów potrzebnych do pracy czy też świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.

Post Author: Mirek