Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Ogromna gałąź przemysłu, jaką jest budownictwo, nie może obejść się bez wspomagania innych branż, szczególnie zaś wytwórczości chemicznej. Powodem tego jest wciąż rosnąca presja czasowa inwestorów, prowadząca do prób ominięcia praw natury, głównie zimy, ale, jak się okazuje – nie tylko. Warto zatem choć trochę zaznajomić się z tym rynkiem, szczególnie, jeśli zajmujemy się produkcją materiałów budowlanych.

Po co chemia w budownictwie?

Bez ogródek możemy powiedzieć, że procesy, zachodzące w budownictwie stanowią jeden, wielki, fizyko-chemiczny tygiel. Wiązanie zapraw, schnięcie farb i lakierów, wiązanie i twardnienie betonu, parowanie impregnatów – to wszystko chemia budowlana.

Dlatego, wśród podstawowych zastosowań domieszek chemicznych w budownictwie, możemy wymienić:

 • dodatki spowalniające lub przyspieszające procesy wiązania betonów i zapraw,
 • dodatki uplastyczniające do zapraw, klejów, tynków i mas,
 • pigmenty,
 • składniki impregnatów do drewna,
 • uwodnione krzemiany w preparatach gruntujących,
 • rozpuszczalniki,
 • inhibitory korozji,
 • dodatki przeciwmrozowe i zmniejszające szybkość parowania wody,
 • substancje zmniejszające skurcz,
 • emulgatory do farb i mas izolacyjnych,
 • płynne polimery,
 • środki do produkcji klejów i żywic,
 • składniki pian poliuretanowych,
 • dodatki spieniające.

Jak możemy zauważyć, spektrum środków  jest bardzo szerokie i dotyczy zastosowań w budownictwie „ciężkim” jak i prac wykończeniowych czy termoizolacyjnych.

Czego dodać do „chemicznej zupy”?

Pojemność niniejszego artykułu jest zdecydowanie zbyt skromna, żeby przedstawić i omówić w nim wszystkie produkty chemii budowlanej, dlatego proponujemy zapoznać się z ofertą firmy Centro-Chem, która znajduje się na stronie internetowej https://www.centro-chem.pl/pl . Jedne z najciekawszych przykładów produktów to:

 • etanoloamina, stosowana do produkcji poliuretanów, jako emulgator i plastyfikator. Jest też rozpuszczalnikiem, stosowanym przy produkcji barwników,
 • fosforan monoamonowy – środek do produkcji farb i powłok, także tych, zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem ognia,
 • pięciowodny metakrzemian sodu – szeroko stosowany w budownictwie, jako dodatek do farb dyspersyjnych i preparatów gruntujących i plastyfikator,
 • pentaerytrytol, który zwiększa odporność zapraw na działanie niskich temperatur,
 • szkło wodne potasowe – to z kolei dodatek uplastyczniający, przyspieszający wiązanie, zwiększający szczelność betonu i impregnujący przeciw-ogniowo drewno,
 • metanol, wykorzystywany do produkcji impregnatów grzybo i pleśniobójczych i jako dodatek do rozpuszczalników,
 • bezwodnik maleinowy, który stosuje się w produkcji żywic i poliuretanów.

Każdy z prezentowanych środków może mieć wiele zastosowań a zanim zostaną wykorzystane, jako chemia budowlana, metody ich użycia opracowują chemicy-inżynierowie firmy Centro-Chem.

Komu trochę chemii?

Głównymi odbiorcami dodatków do chemii budowlanej są oczywiście producenci wyrobów i półproduktów, stosowanych w budownictwie. Korzystają z nich także wszystkie branże pokrewne, jak transport, przemysł chemii gospodarczej, wykładzin, szklarski i meblarstwo.

Post Author: Mirek