Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Wkład własny jest dziś warunkiem koniecznym dla uzyskania kredytu hipotecznego. Zgodnie z Rekomendacją S wystosowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 roku, musi być on równy 30% wartości kupowanej nieruchomości. Jest to bardzo duża kwota, którą nie każdy jest w stanie uzbierać i przekazać bankowi. Dlatego też dopuszcza się sytuacje wyjątkowe, w których problem ten można inaczej rozwiązać. Wkładem własnym nie musi być wyłącznie gotówka. Co zatem może nim być? Przeczytaj poniższy artykuł.

Wkład własny w kredycie hipotecznym – co to jest?

Jest to kwota, którą musi dysponować kredytobiorca, aby uzyskać środki z banku potrzebne na zakup określonej nieruchomości. Może być to gotówka lub inna wartość materialna stanowiąca zabezpieczenie kredytu i wchodząca w skład kredytowanej nieruchomości. Wkład własny w kredycie hipotecznym opisano również na hipotekakredyt.pl, stanowi on dla banku zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Najbardziej powszechną formą jego wnoszenia jest ulokowana na koncie bankowym gotówka. Stan ten należy przedstawić pracownikowi banku, który potwierdza, żę kredytobiorca rzeczywiście posiada wymagane środki. Oczywiście bank zdają sobie sprawę z tego, że nie każdy dysponuje takimi możliwościami finansowymi, zatem dopuszczają inne rozwiązania mające umożliwić staranie się o kredyt hipoteczny.

Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym?

Za wkład własny może posłużyć inna posiadana przez klienta nieruchomość. W tym celu należy udostępnić bankowi ustanowienia zastawu hipotecznego dla innego lokalu. Co ważne, musi on stanowić element zabezpieczenia zaciąganego kredytu. W przypadku, jeśli kredyt zaciągany jest na budowę domu, wówczas wkładem własnym może być działka, na której ma on stanąć. Jeżeli zatem działka stanowi już własność kredytobiorcy, to w zasadzie lepiej być nie może. Wartość działki nie tylko mieście się w wymaganiach bankowych i zazwyczaj nie zdarzają się sytuację, w których taka opcja nie mogłaby być uwzględniona zarówno jako wkład własny. Co więcej, własna działka upoważnia klienta do negocjacji warunków kredytowych. Zdarza się bowiem często tak, że jej wartość znacznie przekracza stawiane limity, a zatem można wnioskować o indywidualne warunki kredytu.

Za wkład własny bank może również uznać wszelkie koszty, jakie kredytobiorca podjąć w celu nabycia danej nieruchomości. Mogą być to koszty notarialne lub te związane z zakupem materiałów budowlanych koniecznych do przeprowadzenia remontu, a te jak wiadomo, do najtańszych nie należą.

Zatem wkład własny w postaci gotówkowej nie musi stanowić już przeszkody do zakupu wymarzonego domu. Jeżeli masz w rękawie inne asy pozwalające ci na pokrycie wkładu własnego w inny sposób, wykorzystaj je.

Post Author: Mirek