Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Badania statyczne i dynamiczne nośności pali

Badania statyczne i dynamiczne przy dużych odkształceniach to podstawowe techniki, które pozwalają na dokładny pomiar nośności pali. Dzięki badaniom statycznym i dynamicznym można zbadać pale wykonane z różnych materiałów, przykładowo z drewna, stali, żelbetonu lub ich kombinacji. Badania dynamiczne pozwalają na określenie nośności pala z dużą dokładnością. Zaletę tego typu badania jest również to, że istnieje możliwość wyboru pala do badania. Badania dynamiczne pali można również wykorzystać do projektowania, wystarczy w takim przypadku podczas badania wykorzystać pale próbne.

Tego typu badania wykonuje się również w o wiele krótszym czasie niż badania statyczne, co często jest bardzo istotnym czynnikiem na budowach, pozwalającym na pracę zgodnie z harmonogramem.

Podczas prowadzenia prac geotechnicznych posiłkujemy się wiedzą z zakresu m.in. mechaniki gruntów, gruntoznawstwa, hydrogeologii, inżynierii budowlanej, geofizyki czy też geomorfologii. Naszym celem, w ramach przygotowania opinii geotechnicznej, jest przede wszystkim precyzyjne określenie kategorii geotechnicznej, stopnia skomplikowania warunków podłożowych, a także przydatności gruntu na potrzeby inwestycji budowlanej. Wykonana opinia geotechniczna, w formie dokumentu, umożliwia inwestorowi kompleksowe zaplanowanie niezbędnych prac terenowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów związanych z posadowieniem obiektu budowlanego.

Geologia, a w tym badania geotechniczne, jak i hydrogeologiczne, to nasza pasja i jednocześnie codzienna chęć podejmowania coraz to nowych wyzwań związanych z przedsięwzięciami budowlanymi. To od wyników naszej pracy wiadomo, czy dany grunt wytrzyma obciążenia fundamentów oraz powstałych na dalszym etapie budowy konstrukcji, a więc sukces całej inwestycji spoczywa w dużej mierze na naszych barkach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie geologii, bogatej, specjalistycznej wiedzy oraz świetnemu zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, wykonując przy tym kompleksowe badania geotechniczne.

Więcej na temat badań dynamicznych pali: https://www.metris.com.pl/p/58,badania_dynamiczne_nosnosci_pali_grodzic_stalowych

Post Author: Mirek