Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Gospodarstwa nastawione na produkcję mleczną ciągle poszukują sposobów na skuteczniejsze i szybsze dojenie krów przy pomocy coraz bardziej zaawansowanych urządzeń. Głównym czynnikiem wpływającym na szybkość przepływu mleka w dojarce jest podciśnienie liniowe. Nowoczesne silikonowe części do dojarek pozwalają na utrzymanie podciśnienia przez dłuższy czas, dzięki większej szczelności i mniejszej podatności na zużycie. Podniesienie poziomu podciśnienia zapewnia szybszy dój, ale również zwiększa odczuwalny dyskomfort dla zwierząt. Dlatego w praktyce stosuje się kompromisowy poziom około połowy ciśnienia atmosferycznego (tj. 40–50 kPa, 300–375 mm/Hg).

Silikonowe części do dojarek pozwalają na szybszą pulsację w czasie udoju

Charakterystyki pulsacji mają co najmniej taki sam wpływ na przepływ mleka, jak wartość uzyskanego podciśnienia. Silikonowe części do dojarek są znacznie mniej podatne na zużycie podczas podniesienia częstotliwości pulsacji. Wynika to z wyjątkowych własności silikonu w zakresie odporności na ścieranie i powstające przy tym tarcie. Zwiększona częstotliwość pulsacji w procesie zapewnia szybszy dój. Problemem może być w tym przypadku znacznie zwiększony dopływ powietrza do maszyny, a tym samym wymagana wydajność pompy. Dlatego zwykle utrzymuje się pulsację na poziomie 50–60 cykli otwierania i zamykania rękawa na minutę. Ponieważ przepływ mleka ustaje w każdym cyklu pulsacji, gdy wkładka jest założona na strzyku, szybsze szybkości przepływu uzyskuje się stosując szerszy stosunek pulsacji (tj. stosunek czasu otwarcia wkładki do czasu zgniecenia wkładki).

Ze względu na zdrowie wymion proporcje te zwykle nie przekraczają 70:30. Konstrukcja wykładziny może również wpływać na szybkość przepływu, ale nowoczesne silikonowe wykładziny mają zwykle podobne właściwości przepływu. Wąski otwór (<24 mm) oraz wykładziny o niskim naprężeniu w cylindrze (tj. nie naciągnięte w kubku udojowym) wpływają na zmniejszenie prędkości doju. Najważniejszą cechą wydajności dojarki jest ilość mleka pozostałego w wymionach po zakończeniu doju. Zależy ona w największej mierze od szczelności konstrukcji aparatu udojowego, która z kolei zależy od jakości przylegania gumy strzykowej do strzyka.

Silikonowe wykładziny aparatów udojowych a zdrowie krów

Chociaż wkładki kubków udojowych są połączone z rurociągiem, w którym utrzymywany jest stały poziom podciśnienia, we wkładkach mogą występować znaczne wahania podciśnienia, głównie z powodu ruchów ścianki wkładki wywołanych pulsacją. Kiedy wkładka się otwiera i mleko odsuwa się od strzyka wzdłuż krótkich rurek mlecznych, podciśnienie pod smoczkiem znacznie wzrośnie z powodu zwiększonej objętości wkładki i energii kinetycznej zasysanego mleka. Te zmiany pojawiają się w każdym cyklu pulsacji i nazywane są „cyklicznymi fluktuacjami”. Wahania zwiększają się przy pojawieniu się przypadkowego napływu powietrza, który występuje, gdy gumki ślizgowe ślizgają się na strzykach lub gdy maszyny są usuwane z wymion sąsiednich krów (nieregularne fluktuacje). Te cykliczne i nieregularne wahania generują siły uderzenia, które są ważnymi czynnikami powodującymi zapalenie sutka.

Dlatego tak duże znaczenie dla poprawienia szybkości i skuteczności ma wyeliminowanie części wykonanych z tradycyjnych materiałów. Nowoczesne silikonowe części do dojarek stosowane w aparacie udojowym eliminują większość opisywanych problemów. Wcześniej stosowano różne inne metody w celu zmniejszenia wahań, aby zapobiec ich szkodliwym skutkom. Testowano na przykład zapewnienie odpowiednich otworów odpowietrzających w łapach lub krótkich rurek mlecznych, które wspomagają przepływ mleka i zapobiegają zalaniu wkładki. Użyteczne okazało się również zwiększenie średnicy wewnętrznej krótkich rurek do mleka (np. powyżej 8 mm). Można je zmniejszyć przez inne modyfikacje. W niektórych projektach podstawowy system doju maszynowego został również zmodyfikowany, aby zapewnić niższe poziomy podciśnienia na początku i na końcu doju, gdy nie ma przepływu mleka lub poprzez włączenie fazy nadciśnienia w każdym cyklu pulsacji. Zastosowanie silikonowych wykończeń okazało się zdecydowanie najskuteczniejszym rozwiązaniem.

Post Author: Mirek