Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Opłacalność w biznesie to cel, do którego dąży każdy przedsiębiorca. Bez jego osiągnięcia prowadzenie firmy mija się z celem. Jak jednak sprawdzić, czy podmiot jest opłacalny, funkcjonuje stabilnie i czy będzie przynosił regularne zyski? Potrzebna jest specjalistyczna kontrola kluczowych procesów i badanie długofalowych trendów.

Kiedy można mówić o opłacalności biznesu?

Najprościej rzecz ujmując, biznes jest opłacalny, kiedy po uiszczeniu kosztów jego miesięcznego utrzymania (zakup materiałów, wynagrodzenia dla zatrudnionych, reklama itp.) zostaje zadowalająca kwota na koncie właściciela. W rzeczywistości jednak sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać, a osoby ograniczające swoje wymagania do osiągnięcia tego poziomu, zazwyczaj z czasem natrafiają na kłopoty. Żeby oszacować, czy interes jest naprawdę opłacalny, konieczna jest profesjonalna analiza przychodów firmy.

Zarobek nie jest równoznaczny z opłacalnością, którą należy rozumieć, jako uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji firmy, którą gwarantuje powtarzalność zawieranych transakcji. Nawet wysokie miesięczne wynagrodzenie, jeżeli nie oznacza efektu pewnego stałego trendu, może oznaczać brak opłacalności. Bo dziś jest, za miesiąc może być, ale za dwa sytuacja może się odmienić. Dlatego dopiero rzetelna analiza sprzedaży może przynieść odpowiedź na pytanie o opłacalność biznesu.

Analiza przychodów firmy  podstawą oceny jej intratności

Żeby uzyskać pełen obraz stabilności biznesu, należy dokładnie skontrolować przychody. Analiza sprzedaży musi uwzględniać osadzenie zebranych danych w określonym kontekście. Istotne jest ich porównanie z sytuacją rynkową, zestawienie z osiągnięciami konkurencji oraz oszacowanie możliwości transakcyjnych klientów.

Specjalista musi sprawdzić, czy biznes opiera się na tzw. lejkach sprzedażowych, które stanowią gwarancję powtarzalności zysków, czy też funkcjonuje jedynie na podstawie pojedynczych i przypadkowych transakcji. Ten drugi model jest niebezpieczny. Opłacalność w nim może z dnia na dzień przestać istnieć. Z tego powodu istotne jest, by zlikwidować przypadek i zamienić go na stały trend będący wynikiem solidnej i długotrwałej współpracy z kontrahentami.

Dlatego analiza przychodów firmy koncentruje się nie tyle na ustaleniu wysokości dotychczasowego zarobku, ile jego źródła i powinna posłużyć jako przygotowanie materiału do reorganizacji działu handlowego, którego misją będzie stworzenie wspomnianych lejków, czyli zabezpieczenie ciągłości zarobków i zapewnienie danemu przedsiębiorstwu bezpiecznej pozycji na rynku. Dopiero uzyskanie takiego poziomu może oznaczać opłacalność biznesu.

Jak tego dokonać?

Konieczne jest połączenie kompetencji i praktycznych narzędzi. Rozsądnym wyjściem jest skorzystanie z pomocy fachowców. Analizę sprzedaży i budowanie opłacalności biznesu można zlecić specjalistom z MerService, którzy zajmują się zarówno przeprowadzaniem kompleksowego procesu analitycznego, jak i oferują sprzedaż systemów zawierających funkcjonalne algorytmy pozwalające na wykonanie dokładnej kontroli oraz zestawienie zebranych danych w różnych kontekstach.

Post Author: Mirek