Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Kierowca przewożący transportem drogowym towary niebezpieczne w większości cystern, dużych kontenerów-cystern, luzem lub w paczkach powyżej określonej ilości, może to zrobić tylko wtedy, gdy posiada ukończone szkolenia oraz posiada uprawnienia dla kierowców ADR.

Wiele firm organizuje szkolenia dla kierowców, którzy chcą uzyskać certyfikację do przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych.

Jak zdobyć uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych

Szkolenia ADR i uprawnienia dla kierowców

Kwalifikację w postaci świadectwa szkolenia kierowców ADR można uzyskać dla towarów pakowanych lub cystern, lub obu sposobów transportu, po pomyślnym ukończeniu zatwierdzonego szkolenia ADR dotyczącego przewozu materiałów niebezpiecznych. Kandydaci będą musieli uczęszczać na zatwierdzony kurs przez trzy, trzy i pół lub pięć dni w zależności od wybranej klasyfikacji, czy jest to kurs tylko podstawowy, czy zdecydujemy się na dodatkowe szkolenia. Certyfikacja ADR jest ważna przez 5 lat, a kierowcy muszą ukończyć szkolenie odświeżające ADR przed jego wygaśnięciem w celu aktualizacji. Szkolenie przypominające należy wykonać nie później niż na rok przed wygaśnięciem licencji.

Aby uzyskać certyfikat szkolenia ADR dla kierowców, kandydaci muszą zdać egzaminy wielokrotnego wyboru z co najmniej trzech modułów, to znaczy moduł podstawowy – albo towary pakowane, albo moduł cysterny – i co najmniej jedną z dziewięciu klas zagrożenia. Klasa 1 są to materiały wybuchowe, klasa 2 – gazy, klasa 3 – ciecze łatwopalne, klasa 4 – substancje stałe łatwopalne, klasa 5 – substancje utleniające i nadtlenki organiczne, klasa 6 – substancje toksyczne i zakaźne, klasa 7 – substancje radioaktywne, klasa 8 – substancje żrące, a klasa 9 – substancje różne. Najlepiej jest wybrać taką kategorię klasyfikacji, w której zamierzamy pracować.

Jeśli zdecydujesz się na kurs adr Łódź jest miastem, w którym masz wiele możliwości zdobycia certyfikatu oraz uprawnień do przewozu substancji niebezpiecznych. Z pewnością bez problemów znajdziesz firmę, która organizuje takie szkolenia dla kierowców.

Post Author: Mirek