Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Spadkobiercy, którzy dziedziczą majątek, może być do nieruchomość, auto czy też pieniądze, powinni pamiętać o obowiązku podatkowym, który mógłby powstać, jeżeli nie jesteśmy bliską osobą zmarłego.

W tym przypadku należy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe SD-3 lub druk SD-Z2. Rodzaj formularza będzie zależał od pokrewieństwa podatnika ze spadkobiercą. W przypadku jeżeli jesteśmy bliską osobą, może być to dziecko, wnuki, małżonek, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo czy też pasierb, składamy druk SD-Z2.

Jakie druk muszą złożyć spadkobiercy w urzędzie skarbowym

Termin składania druków SD-3 i SD-Z2

W przypadku teściów, zięcia, synowej powinniśmy złożyć inne druki. W przypadku uzyskania spadku podatnicy mają obowiązek złożyć zeznanie w terminie do 6 miesięcy od daty postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Może być to także 6 miesięcy od zarejestrowania przez notariusza aktu dziedziczenia. W przypadku jeżeli podatnik nie zdąży złożyć druku, stracił możliwość do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, nawet jeżeli będzie należał do najbliższych krewnych osoby zmarłej. W przypadku jeżeli złożymy druk w sposób niewłaściwy, pojawią się w nim błędy, również nie zapłacimy podatku ponieważ nie przewidziane są żadne skutki dotyczące nieprawidłowego wypełnienia formularza. W niektórych przypadkach zeznanie SD-Z2 może być złożony po terminie, w przypadku jeżeli podatnik nie był świadomy o dziedziczeniu majątku lub też nie znał jego wartości. Wówczas może zostać powołany biegły, który oceni wysokość majątku, na podstawie czego zostanie odprowadzony właściwie podatek.

Druk SD-3 także dotyczy podatku od spadków od darowizn, w tym przypadku należy złożyć go w terminie miesiąca od dnia otrzymania spadku we właściwym Urzędzie Skarbowym. Druk SD-3 składają osoby nie spowinowacone ze zmarłym. W przypadku kiedy składamy zeznanie, powinniśmy dołączyć dokumenty, które potwierdzą otrzymanie dóbr, pieniędzy czy nieruchomości. Może być to wycena biegłego, wyciąg z banku, informacja na temat odziedziczonych akcji lub papierów wartościowych. Należy także dostarczyć postanowienie sądu, które będzie mówiło o tym, jaki stopień pokrewieństwa łączy nas ze zmarłym, kto jest spadkobiercą oraz po kim dziedziczy. Należy zatem określić stopień powinowactwa, aby określić podstawę opodatkowania. Dodatkowo możemy dostarczyć także informacje w postaci zaświadczeń na temat długów oraz ciężarów, które spoczywają na nabytym majątku. Dodatkowo możemy określić także wydatki na opiekę lub leczenie osoby, po której dziedziczymy, będą to także wydatki na pogrzeb jednak bez kosztów zasiłku pogrzebowego.

Zasadniczo od stopnia pokrewieństwa będzie zależało, czy powinniśmy złożyć druk sd-3 czy sd-z2. Dokumenty możemy złożyć w formie elektronicznej w usłudze e-Deklaracje, podpisać danymi autoryzacyjnymi lub podpisem elektronicznym. Dokumenty można składać także w formie tradycyjnej, papierowej we właściwym Urzędzie Skarbowym. Formularze możemy pobrać ze strony internetowej podatki.gov.pl.

Post Author: Mirek