Site Loader

Mulczowanie trawy prawie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o utrzymanie trawnika w dobrym stanie. Korzyści z mulczowania skoszonej trawy są zbyt liczne i cenne, by je zignorować. Od dostarczania glebie składników odżywczych po oszczędność znacznej ilości czasu i pieniędzy. Podobnie jak w przypadku mulczowania liści jesienią, ścinki trawnika stanowią bardzo cenny nawóz organiczny.

Jak przeprowadzić mulczowanie trawy?

Zestawy do mulczowania są zwykle rodzajem opcjonalnego wyposażenia kosiarek. Można je zakupić w momencie zakupu kosiarki, ale zwykle każdą kosiarkę można również łatwo doposażyć później. Mulczowanie trawy najlepiej wykonać kosiarką mulczującą. Specjalne noże do mulczowania z dodatkowymi powierzchniami tnącymi są stosowane w połączeniu z dodatkowymi przegródkami pod kosiarką. Wylot lub zsyp jest zablokowany, aby ścinki zostały skierowane pod pokład i dalej – na powierzchnię trawnika. Przegroda pomaga przesuwać ścinki w komorze koszenia i umożliwia ich wielokrotne przycinanie i zdmuchiwanie na powierzchnię trawnika.

Wpływ na wzrost strzechy

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że pozostawienie ścinków trawy na trawniku powoduje powstawanie strzechy – gęstej warstwy martwych i żywych pędów trawy, która tworzy matę między glebą a źdźbłami trawy. Jeśli mulczowanie jest przeprowadzane we właściwy sposób, ścinki trawy nie powodują gromadzenia się strzechy. Wycinki składają się głównie z wody, a pozostała tkanka jest szybko rozkładana przez aktywność drobnoustrojów. Ścięte ścinki trawy mogą przyczynić się do już istniejącego problemu ze strzechą. Dopóki jednak trawnik jest regularnie koszony i używana jest kosiarka do mulczowania, mulczowanie ścinków trawnika do trawnika nie spowoduje gromadzenia się strzechy.

Podczas koszenia w mokrych lub zarośniętych warunkach może dojść do zbrylania się ścinków trawy. Należy zachować ostrożność i rozdrobnić zbrylone fragmenty, gdy pojawią się w ilości, która może potencjalnie przydusić trawę. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy mulczujesz trawnik, który wyrósł zbyt wysoko, lub gdy kosisz go, gdy jest mokry. Tak czy inaczej, zbrylanie można łatwo zaradzić, grabiąc kępy trawy, jeśli się pojawią.

Korzyści z mulczowania trawy

Korzyści stają się oczywiste, kiedy rozważy się wysiłek i inne zasoby zaangażowane w koszenie i zbiórkę skoszonej trawy. W trakcie koszenia trzeba wielokrotnie opróżniać kosz kosiarki w przeznaczonych do tego miejscach. Po skoszeniu trzeba trawę zebrać do worków. Proces przewożenia i utylizacji jest czasochłonny i kosztowny. Czas i praca związana z usuwaniem ścinków są nie do pominięcia, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że ścinki mogą znakomicie użyźnić trawnik.

Mulczowanie trawy z powrotem na trawnik w znacznej mierze realizuje zapotrzebowanie na nawożenie nawozami azotowymi. Nadmiar ścinków jest szybko pożerany przez robaki, pożyteczne bakterie i grzyby, zwiększając oddolnie aktywność całego łańcucha pokarmowego.

Ogólnym celem programu pielęgnacji trawników na bazie organicznej lub naturalnej jest osiągnięcie 5 procent materii organicznej w glebie. Większość trawników ma zawartość materii organicznej wynoszącą zaledwie 2 do 3 procent. Może zająć lata nawożenia kompostem, ściółkowania liści i recyklingu skoszonej trawy, aby zwiększyć zawartość materii organicznej nawet o jeden procent. Dlatego właśnie mulczowanie trawy jest tak korzystne dla ekologii.

Jeśli korzyści z biologii gleby nie wystarczą, aby przekonać Cię do mulczowania skoszonej trawy z powrotem na trawnik, może pomogą nagrody finansowe. System zbierania w kosiarce jest znacznie droższy niż zestaw do mulczowania. Im więcej razy ścinki są przetwarzane, tym więcej pracy jest zaangażowane. System zbiórki należy opróżnić, a ścinki należy odłożyć gdzieś, na miejscu lub wywieźć. Jeśli te dodatkowe kroki nie zwiększą całkowitych kosztów usług związanych z pielęgnacją trawnika, z pewnością przyczynią się one do zwiększenia budżetu na pracę, paliwo i konserwację maszyn.

Post Author: Mirek