Site Loader

Historia produkcji betonu komórkowego w Polsce sięga połowy XX wieku. Od tego czasu materiał ten wciąż zyskuje na popularności. Produkty z betonu komórkowego to głównie bloczki i płytki ścienne służące do murowania przegród zewnętrznych czy wewnętrznych. W asortymencie produktów znaleźć można jednak również inne elementy typu: nadproża czy kształtki U. Skąd wynika fakt, że beton komórkowy wybierany jest przez coraz to większą liczbę inwestorów? Dlaczego sama cena materiału ściennego nie powinna być wyznacznikiem decyzyjnym?

Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?

Wybierając odpowiedni materiał budowlany do wzniesienia przegród ściennych w inwestycji warto wziąć pod uwagę beton komórkowy. Ma on porowatą strukturę (pory wypełnione są powietrzem, które jest najlepszym naturalnym izolatorem cieplnym), która gwarantuje jego dobre właściwości termoizolacyjne oraz przyjazną wykonawcom niską masę pojedynczych elementów. Bardzo dobra izolacyjność termiczna to długoletnie oszczędności eksploatacyjne w cenie materiału ściennego.

Jednak to nie wszystko! Wykorzystanie bloczków z betonu komórkowego to również oszczędności finansowe na etapie wznoszenia ścian murowych. Przegrody z betonu komórkowego muruje się szybko i łatwo. Nieduży ciężar materiałów, to łatwiejszy transport wewnętrzny na budowie i łatwiejsze ustawianie elementów w warstwie, natomiast łatwość docinania i kształtowania elementów, to cechy najczęściej wymieniane przez wykonawców jako zalety materiału.  

Z kolei wysoka dokładność wymiarowa, to możliwość murowania na cienką spoinę – proste poziomowanie (szybko powstają równe, jakościowe przegrody), jak i oszczędności materiałowe w postaci mniejszego zużycia zaprawy. Zapewniają to równiaż profilowane powierzchnie czołowe (pióro-wpust lub pióro-wpust i uchwyt), dzięki którym nie ma konieczności wypełniania spoiny pionowej a zaprawa rozłożona zostaje jedynie w spoinie wspornej.

Cena materiału ściennego to tylko mała część analizy kosztów powstawania przegród

Częstym błędem na etapie decyzyjnym przy wyborze materiałów ściennych jest analizowanie wyłącznie ceny samego materiału, która w rzeczywistości stanowi niewielką część branych pod uwagę kosztów całkowitych. Koszt wykonania przegrody, to w znacznej części koszty wykonawcze wynikające z poziomu trudności pracy z materiałem, możliwych technologii murowania, a także dostępnych rozwiązań systemowych.

Jednak od etapu wykonawstwa nie można oddzielić etapu eksploatacji budynku, który jest o wiele dłuższy. Dlatego podejmując świadomą decyzję o wyborze materiału ściennego należy również rozważyć jakie oszczędności eksploatacyjne można uzyskać a te w kontekście bardzo dobrych parametrów cieplnych betonu komórkowego są znaczące. Dlatego nie dziwi fakt, że beton komórkowy jest coraz chętniej wybierany przez świadomych inwestorów.

Post Author: Mirek