Site Loader
Amarex Firma Handlowa

Ekogroszek to wygodny w użyciu i bardzo wydajny rodzaj paliwa, służącego ogrzewaniu domu. Nieumiejętnie dobrany i nieprawidłowo spalany prowadzi jednak do strat energii, a nawet do przegrzania kotła. Aby ekogroszek spalał się jak najefektywniej powinien spełniać określone kryteria. Co należy wiedzieć przed zakupem tego rodzaju opału i w jaki sposób najlepiej z niego korzystać?

Wydajny ekogroszek – czym się charakteryzuje?

Węgiel opałowy, jakim jest ekogroszek, powinien być przede wszystkim wysokokaloryczny. Oznacza to, że jego ciepło spalania nie może być niższe niż 25 MJ/kg. Kolejnym niezwykle ważnym kryterium wpływającym na efektywność spalania jest poziom wilgotności. Ta nie powinna przekraczać 15%, stąd zakupu ekogroszku poleca się dokonywać wiosną i latem, kiedy opał ma najmniejsze szanse na duże zawilgocenie. Dobrej jakości węgiel opałowy tego typu nie może zawierać więcej niż 10% popiołu i 0,6% siarki. Należy unikać także ekogroszku sprzedawanego luzem, ponieważ ten szybko ulega zwietrzeniu, co prowadzi do tworzenia spieków w trakcie jego spalania. Poza tym, warto zwrócić uwagę także na wskazaną przez producenta spiekalność tego opału – nie powinna przekroczyć 10. Zakupu ekogroszku o takich parametrach można dokonać przede wszystkim u znanych producentów, którzy nie dodają do swoich wyrobów mułu ani miału węglowego.

Piec na ekogroszek, a wydajność spalania węgla opałowego

Duży wpływ na efektywność spalania ekogroszku ma także wybrany do tego celu piec. Najlepsze rezultaty zapewnia sparowanie tego rodzaju opału z automatycznym kotłem retortowym z palnikiem obrotowym. Urządzenie tego typu gwarantuje, że węgiel będzie stale i równomiernie przekazywany do komory spalania. Dzięki obrotowemu palnikowi spalanie ekogroszku w takim piecu nie dopuści również do powstawania skoksowanych odpadów. Podczas ogrzewania domu tego rodzaju paliwem należy zwracać także uwagę na dostarczanie odpowiedniej ilości tlenu do wnętrza kotła. Jeśli będzie go zbyt mało, nie pozwoli to na całkowite wypalenie ekogroszku. Z kolei jeżeli będzie go za dużo, palenisko może się wychładzać, przez co zwiększeniu ulegnie emisja tlenku węgla oraz strata ciepła. Niewłaściwe warunki spalania przełożą się również na pogorszenie wymiany ciepła pomiędzy komorą spalania a wodą płynącą do odbiorników. Ostatni czynnik, któremu należy się przyjrzeć to punkt rosy spalin. Jeśli nie będzie on wyższy od temperatury ścian kotła, to doprowadzi do skraplania się na nich wody, które w połączeniu ze spalinami tworzą niszczące piec substancje żrące.

Ekogroszek stanowi doskonałe źródło energii, należy jednak wiedzieć, jak prawidłowo z niego korzystać. Jeśli spełnimy wszystkie warunki efektywnego wykorzystania tego paliwa – będzie ono najlepszym wyborem spośród dostępnych materiałów opałowych.

Więcej informacji na ten temat można zaleźć pod adresem https://ekogroszek-patriot.pl/produkty/.

Post Author: Mirek