Site Loader

Każda maszyna budowlana może ulec nieoczekiwanej awarii w czasie pracy. Wszystkie ruchome części maszyny ostatecznie ulegną awarii, jeśli nie zostaną nasmarowane.

Bez odpowiedniego smarowania części wytwarzają nadmierne tarcie, a tarcie to może powodować poważne zużycie maszyny. W wyniku tego pogorszenia żywotność ruchomych części ulegnie drastycznemu skróceniu. Aby uniknąć tego powolnego niszczenia, maszyny do robót ziemnych powinny być odpowiednio konserwowane, a wszystkie ruchome części powinny być dobrze nasmarowane. Właściwe smarowanie jest tak samo ważne jak sama część. Przy zbyt małym smarowaniu nie masz pewności, że części ruchome będą działać poprawnie. Jednak zbyt duża ilość smaru może powodować utratę energii, problemy z uszczelnieniem i nadmierne nagromadzenie smaru. Aby właściwie konserwować ciężkie maszyny, należy również stosować smarowanie zalecane specjalnie przez producenta. Zastosowanie niewłaściwego typu może być nieskuteczne lub nawet uszkodzić maszyny. Podczas pracy kamienie, brud i zanieczyszczenia mogą uszkodzić wiele delikatnych części ciężkich maszyn co może wymagać kosztownych napraw.

Części maszyn do robót ziemnych są wyposażone w specjalne uszczelki i filtry zaprojektowane w celu ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń. Jeśli uszczelka pęknie nie będzie odpowiednio chronić maszyny. Filtry zatkane nadmiarem brudu nie wykonują poprawnie swojej pracy. Nawet kabina maszyny zawiera wiele delikatnych elementów wyposażenia, które ulegną awarii w przypadku zanieczyszczenia. Wówczas może być potrzebny specjalistyczne serwis Perkins jak również wielu innych producentów posiada szereg zaleceń co do serwisowania i napraw sprzętu. Dlatego też wszystkich niezbędnych napraw powinien dokonywać specjalista posiadający doświadczenie w naprawie tego rodzaju sprzętu. Niewłaściwe serwisowanie może doprowadzić do poważniejszych usterek w przyszłości. Wiele elementów sprzętu musi być odpowiednio przygotowana do pracy, przykładowo należy sprawdzać ciśnienie w układzie hydraulicznym

Post Author: Mirek