Site Loader

Przepływomierze mają za zadanie mierzyć ilość przepływającej substancji przez daną rurę.

Dzięki temu wiadomo kiedy odciąć przepływ, i ile cieczy przepłynęło. Jest to istotne w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Na co dzień z przepływomierzami spotykamy się przykładowo na stacjach benzynowych. Najczęściej wykorzystywane są przepływomierze mechaniczne. Obecnie jednak coraz częściej wykorzystuje się przepływomierze ultradźwiękowe, kalorymetryczne czy też elektromagnetyczne. Przepływomierze elektromagnetyczne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na możliwość mierzenia przepływu cieczy niebezpiecznych, oraz zanieczyszczonych. W zakładach chemicznych, gdzie mamy do czynienia z kwasem, nie stosuje się tradycyjnych przepływomierzy mechanicznych, ponieważ kwas mógłby łatwo uszkodzić mechanizm. Muszą być to oczywiście urządzenia najwyższej jakości, ponieważ nieszczelność mogłaby prowadzić do poważnych konsekwencji. Tego rodzaju urządzenia znajdą zastosowanie także tam, gdzie mamy do czynienia z cieczą mocno zanieczyszczoną, przykładem jest górnictwo. Podczas prowadzenia wydobywania urobku, w korytarzu może zbierać się woda, konieczne będzie zatem jej skuteczne odpompowywanie, jednak może być ona znacznie zanieczyszczana, dlatego też wykorzystanie przepływomierza elektromagnetycznego będzie niezbędne.

Podobnie w budownictwie, podczas prowadzenia wykopów pod fundamenty na terenach podmokłych konieczne będzie zastosowanie tego rodzaju rozwiązań.

Tego rodzaju urządzenia nie posiadają części ruchomych dzięki czemu nie są narażone na uszkodzenia, dlatego też znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z materiałami niebezpiecznymi. Brak elementów które mogą uszkodzić zawarte w substancji materiały sprawia, że są one bardzo uniwersalne i niezawodne. Charakteryzuje je także odporność na ścieranie. Obecnie przepływomierz elektromagnetyczny posiada elektroniczne czujniki, które możemy połączyć z system zarządzania całego procesu, przykładowo w branży chemicznej, przepływomierze połączone są z całą siecią automatyki przemysłowej. Można zarządzać nimi bezpośrednio z zakładowej sterowni.

Post Author: Mirek